Visie

Wij willen een internaat zijn waar het welzijn van elke intern centraal staat. Hierbij dragen we zorg voor de groep, en tegelijkertijd omringen we elke intern met de nodige aandacht. Mogelijkheden en kansen bieden op gebied van sport, cultuur en artistieke ontplooiing geeft elke intern de ruimte om zichzelf te ontwikkelen en zijn/haar persoonlijke talenten te ontdekken.

Een team van professionele opvoeders begeleidt onze internen tot sociaal vaardige jongeren. Bovendien hebben we aandacht voor de totale ontwikkeling van elke persoon.

Voor elke schoolgaande jongere en ook voor ons is studie belangrijk. Op het internaat scheppen we een goed studieklimaat, aangepast aan elke leeftijd, met oog voor groei naar (studie) zelfstandigheid.

We wensen in respect voor elkaar en voor onze omgeving een eerlijke en open sfeer te bevorderen waarin internen en opvoeders willen luisteren naar elkaar. Een open communicatie, een duidelijke structuur en consequent handelen zijn hierbij onze leidraad.

Diversiteit is een belangrijke pijler op ons internaat. We reiken verschillende handvatten aan om op een respectvolle manier met elkaars verschillen om te gaan. We verwachten dat onze internen ook buiten het internaat respect hebben voor iedere mens, ongeacht het geslacht, de geloofsovertuiging, de huidskleur, het aanzien op de maatschappelijke ladder… Met voldoende interesse voor de wereld “buiten” het internaat willen we onze gezamenlijke energie laten resulteren in een goed sociaal contact en een genuanceerd maatschappijbeeld. Daarbij besteden we de nodige aandacht aan duiding en christelijke zingeving.

Bovenal hopen we dat de tijd die uw kind doorbrengt op ons internaat een gelukkige tijd mag zijn waaruit vriendschappen voor het leven groeien.